Güzel Gören Güzel Düşünür

Kendi kendinize sormaya başlarsınız: " Acaba yaşamın biricik hedefi, maddî bolluğu ve zenginliği elde etmek, günahlarla kalpleri karartan ve insanı mânen zehirli hançerlerle yaralayan kötü eğlencelere dalmak, boş ve uyuşturucu eğlenceler peşinde koşmaktan mı ibaretmiş? Güya geçim dertleri bitmiyormuş gibi üstelik bu kadar lüzumsuz şeylere ihtiyaç var mıymış? Hayır, hakikat ve saadetle yaşamak asla böyle değilmiş" diye size aklâne ve müdebbirane bir muhakeme ve muhasebe yapma meziyetine yükseltir.

Benzer Güzel Gören Güzel Düşünür Alıntıları

Yanmayan,yakamaz!
Mevlâna Celâleddin Rûmî
Izdırap çekmeyenler, başkalarının ızdırap çekebileceğini akıllarına bile getirmezler.
Atalet ve tenbellik döşeğinde zelilane yatıyorsanız, irade ve gayretinizi kamçılayınız. Maddî ve mânevî hayatınızı yeni baştan kurmalı ve düzen vermelisiniz.
"Pazartesi günü başlarım,yahut yarın sabah başlayacağım" sözünü hiçbir zaman söylemeyiniz. Müsbet ve meşru, faydalı ve yapıcı bir düşünceyi hemen harekete getiriniz. Onu hemen ve derhal yapmak en iyi başlangıçtır.
Sırrın senin esirindir. Eğer onu ifşa edersen sırrına sen esir olursun.

Yeni Kitap Sözleri

İslâm, insanlığı kula kulluk etmekten kurtarır...
Kimi vakitler zamanını Paris'in büyük kütüphanelerinde, ölmüş yazarların o yeraltı mezarlarında geçiriyor; hastalıklı bünyesine gıda olması ümidiyle o tozlu ve eskimiş kitap yığınlarını didik didik ediyordu. Mezar soyguncuları gibi o da, bir nevi, çürüyüp dağılmış kitapların konduğu odalarda beslenen bir kütüphane soygucusuydu.
"Düşünebiliyor musunuz?" diye sordu Torrijos . "Kendi babanızı deviren bir darbenin parçası olmak ne demektir?"