İmamı Âzam Ebu Hânife

Demek olur ki, Marksizm'in, diyalektiğin omurgasına koyduğu 'emek' veya 'artı değer', ezen-ezilen çelişkisinin sadece bir boyutudur. Kuran, buna iki boyut daha ekleyerek 'İnanç' ve 'Irk, soy' bakımından da müstaz'aflardan (horlanan) bahsetmiştir. Değişmeyen gerçek ise, diyalektiğin bir ezen-ezilen polaritesi halinde, ezelden ebede yürüdüğü ve yürüyeceği gerçeğidir.

Benzer İmamı Âzam Ebu Hânife Alıntıları

Şeriat, İslam veya Kur'an ile eşitlenemez.
Eğer dünya ve ahirette Allah'n velilerinden

maksat bilginler değilse, Allah'n velisi yok

demektir"

Imamı Azam
İslam fıkıh tarihinde de Kur'an'ın başka bir dile yapılmış tercümesiyle namaz kılınabileceğini, ezanın başka bir dile tercüme edilerek okunabileceğini söyleyen ve bunu din adına fetvaya bağlayan ilk fakih, yine İmamı Azam'dır.
Gerçek şu ki, Kur'an mesajını Arapça'nın üstünlüğü şekline dönüştürmek ve Allah'a kulluğu Arapça bilmeye bağlamak, akla ve dine temelden aykırı olduğu gibi, Müslümanlara da ihanettir.
"Dincilik,
İslam'ın değerlerini, Allah'ın rızasını elde etmek için değil; birer makse ve araç gibi kullanarak, dünyalık, siyasal ve ekonomik çıkar, özelllikle yönetim erki elde etmek için devreye sokan tarihî bir sektördür.

Yeni Kitap Sözleri

Tony- "We'll lose."
Steve- "Then we'll do that together."
Şefkat Ordu'nun karnıdır.
Romanda ne kadar ana karakter varsa, bir o kadar hikaye vardır, ve bu hikayelerin 1’den fazla olay örgüsü olmalı ki devam edebilesin.