İslamda Cihad

İslâm, insanlığı kula kulluk etmekten kurtarır...

Benzer İslamda Cihad Alıntıları

Gayesi için çalışmayan, her işinde O’nu gözetmeyen, davası için yaşamayı ve ölmeyi bilmeyen kimse dava adamı sayılmaz...
Kur'an, yaşanmak için inmiştir.
Mümin erkeklere söyle: Gözlerini korusunlar ve ırzlarını muhafaza etsinler.
Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini harama bakmaktan korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler...
Hayır...
Bu bir itikad savaşıdır, bu bir iman kavgasıdır...
İslâm, insanlığın bir hürriyet fermanıdır.

Yeni Kitap Sözleri

Kimi vakitler zamanını Paris'in büyük kütüphanelerinde, ölmüş yazarların o yeraltı mezarlarında geçiriyor; hastalıklı bünyesine gıda olması ümidiyle o tozlu ve eskimiş kitap yığınlarını didik didik ediyordu. Mezar soyguncuları gibi o da, bir nevi, çürüyüp dağılmış kitapların konduğu odalarda beslenen bir kütüphane soygucusuydu.
"Düşünebiliyor musunuz?" diye sordu Torrijos . "Kendi babanızı deviren bir darbenin parçası olmak ne demektir?"
Kendi kendinize sormaya başlarsınız: " Acaba yaşamın biricik hedefi, maddî bolluğu ve zenginliği elde etmek, günahlarla kalpleri karartan ve insanı mânen zehirli hançerlerle yaralayan kötü eğlencelere dalmak, boş ve uyuşturucu eğlenceler peşinde koşmaktan mı ibaretmiş? Güya geçim dertleri bitmiyormuş gibi üstelik bu kadar lüzumsuz şeylere ihtiyaç var mıymış? Hayır, hakikat ve saadetle yaşamak asla böyle değilmiş" diye size aklâne ve müdebbirane bir muhakeme ve muhasebe yapma meziyetine yükseltir.