image description

Güzel Gören Güzel Düşünür

Zübeyir Gündüzalp

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:Güzel Gören Güzel Düşünür
  • Baskı Tarihi:2004
  • Sayfa Sayısı:125
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789756401834
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Herşeyin iyi cihetini ve güzel veçhesini görmek, yani imanlı bir nikbinliğe (iyimserliğe) malik olmak, güzel huy ve ahlaka meşru dairede yaşamak ve bundan ilahi bir haz duymak akıl, kalp ve ruhun her zamanki durumu olmalıdır.

Ruh, akıl ve kalp eğer maarif-i İlahiye ile, ilm-i iman ve marifetullahı ders veren Risale-i Nur'la salim ise; en tehlikeli anlarda, bedbinlik veren en ümitsiz hallere, yaşamayı çok acı bulduğun en bunaltıcı ve buhranlı çağlarda, inim inim inlediğin saatlerde bile nikbin (iyimser) olabilirsin.

Güzel Gören Güzel Düşünür Alıntıları

Kendi kendinize sormaya başlarsınız: " Acaba yaşamın biricik hedefi, maddî bolluğu ve zenginliği elde etmek, günahlarla kalpleri karartan ve insanı mânen zehirli hançerlerle yaralayan kötü eğlencelere dalmak, boş ve uyuşturucu eğlenceler peşinde koşmaktan mı ibaretmiş? Güya geçim dertleri bitmiyormuş gibi üstelik bu kadar lüzumsuz şeylere ihtiyaç var mıymış? Hayır, hakikat ve saadetle yaşamak asla böyle değilmiş" diye size aklâne ve müdebbirane bir muhakeme ve muhasebe yapma meziyetine yükseltir.
Yanmayan,yakamaz!
Mevlâna Celâleddin Rûmî
Izdırap çekmeyenler, başkalarının ızdırap çekebileceğini akıllarına bile getirmezler.
Atalet ve tenbellik döşeğinde zelilane yatıyorsanız, irade ve gayretinizi kamçılayınız. Maddî ve mânevî hayatınızı yeni baştan kurmalı ve düzen vermelisiniz.
"Pazartesi günü başlarım,yahut yarın sabah başlayacağım" sözünü hiçbir zaman söylemeyiniz. Müsbet ve meşru, faydalı ve yapıcı bir düşünceyi hemen harekete getiriniz. Onu hemen ve derhal yapmak en iyi başlangıçtır.

Tüm Alıntılar