image description

İmamı Âzam Ebu Hânife

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:İmamı Âzam Ebu Hânife
  • Alt Başlık:Esas Fikirleri Gölgelenen Önder
  • Sayfa Sayısı:552
  • ISBN:9789756779507
Kitabı İncele

İmamı Âzam Ebu Hânife Alıntıları

Şeriat, İslam veya Kur'an ile eşitlenemez.
Eğer dünya ve ahirette Allah'n velilerinden

maksat bilginler değilse, Allah'n velisi yok

demektir"

Imamı Azam
İslam fıkıh tarihinde de Kur'an'ın başka bir dile yapılmış tercümesiyle namaz kılınabileceğini, ezanın başka bir dile tercüme edilerek okunabileceğini söyleyen ve bunu din adına fetvaya bağlayan ilk fakih, yine İmamı Azam'dır.
Demek olur ki, Marksizm'in, diyalektiğin omurgasına koyduğu 'emek' veya 'artı değer', ezen-ezilen çelişkisinin sadece bir boyutudur. Kuran, buna iki boyut daha ekleyerek 'İnanç' ve 'Irk, soy' bakımından da müstaz'aflardan (horlanan) bahsetmiştir. Değişmeyen gerçek ise, diyalektiğin bir ezen-ezilen polaritesi halinde, ezelden ebede yürüdüğü ve yürüyeceği gerçeğidir.
Gerçek şu ki, Kur'an mesajını Arapça'nın üstünlüğü şekline dönüştürmek ve Allah'a kulluğu Arapça bilmeye bağlamak, akla ve dine temelden aykırı olduğu gibi, Müslümanlara da ihanettir.
"Dincilik,
İslam'ın değerlerini, Allah'ın rızasını elde etmek için değil; birer makse ve araç gibi kullanarak, dünyalık, siyasal ve ekonomik çıkar, özelllikle yönetim erki elde etmek için devreye sokan tarihî bir sektördür.
"Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe ererdi..."
Dilin kutsallığı gibi faşist bir saplantıyı aşamayanlar, mesajın kutsallığını bir türlü gelemediler; bunun sonucu ise mesajın hayata girmesi yerine arapçılık tutkusunun dinleşmesi oldu.
Belirleyici gerçek, ezilip horlanırken yaşanan acının insanın iç aleminde bir yaratıcı enerjiye dönüşmesi ve bir gün gelip bütün kayıtları, setleri yıkarak evren ve insanın hayalindeki bilim ve hikmet fetihlerini gerçekleştirmesidir.
Anlaşılan o ki, Kuran, oluş diyalektiğinin temeline ezilen-ezen karşılaşmasını yerleştiriyor. Ve bize gösteriyor ki, en büyük Peygamberler de dahil bütün yaratıcı ruhlar istiz'afa (ezilme) maruz kalmışlardır.