image description

İslam Nasıl Yozlaştırıldı?

Yaşar Nuri Öztürk

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:İslam Nasıl Yozlaştırıldı?
  • Alt Başlık:Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler Bid`adlar
  • Baskı Tarihi:Şubat 2012
  • Sayfa Sayısı:487
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789756779057
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Bu eser, Kur`an`ın verileriyle ve Kur`an denetiminde, "İslam tarihi" olarak anılan sürecin eleştirisini amaçlayan bir denemedir.

"Deneme" dememizin iki amacı var: Birincisi, bizim tespitlerimizin birer hüküm olmadığını, onların da eleştiriye açık olduğunu kabul ettiğimizi göstermektedir. İkincisi, İslam tarihinin daha birçok konuda, daha bir çok açıdan eleştirilebileceğine dikkat çekmektir.

Eser, bir Giriş ile iki ana bölümdün oluşmaktadır. Giriş`te, bid`at ve hurafe konusunda gerekli titizliği göstermemiş olmanın Müslümanlara hangi kayıplara mal olduğunu gözler önüne koyan ve Türk dinsel düşünce tarihi kadar Türk hukuk ve siyaset tarihinde de devrim sayılan bir konuşmanın önemli bölümleriyle o konuşmanın sahibinin iki makalesinden seçilen bazı parçalar verilmiştir. Bid`atlarla hurafe ve saptırmaların Müslüman dünyaya hangi zararları verdiği ve saptırmaların hangi maksatlarla hala korunmaya çalışıldığı, bu konuşmada büyük bir derinlik ve isabetle gözler önüne konmaktadır. Bu konuşma, Cumhuriyet Türkiyesinin ilk adalet bakanı ve İslam fıkhının müçtehit isimlerinden biri olan Seyit Bey`in T. B. M. M.`de yaptığı tarihsel konuşmadır.

Birinci bölümde, dinde yozlaşmaya vücut veren bid`at, hurafe, siyaset, rableştirme gibi temel yozlaşma sebepleri bağımsız başlıklar altında tanıtılmıştır.

İkinci bölümde, bid`at, hurafe ve saptırmaların özellikle kümelendiği 64 kavram, alfabetik sırayla ele alınmıştır. Birinci bölümdeki 4 kavramı da eklersek başlık atılarak incelenen kavram sayısı 68 olmaktadır. Ancak bu kavramlar incelenirken dolaylı olarak daha birçok konunun bid`at ve hurafe yanına değinilmiştir. Bu bakımdan, okuyucularımızdan şunu önemle rica ediyoruz: Konular listesinde bulamadığınız kitabın sonuna eklenmiş bulunan "Alfabetik İndeks" kısmına lütfen bakınız. Konu başlıklarına göre düzenlenen baş taraftaki "İçindekiler" kısmında adına rastlamadığınız birçok konu ve kavramın anılan indekste yer aldığını göreceksiniz...

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

İslam Nasıl Yozlaştırıldı? Alıntıları

Anılan kötülük günümüzde, ilmin yerine eski din temsilcilerinin kabullerini koyan bir taklitçilik şeklinde sergilenmektedir. Eski ulemaya selef alimlerine saygı adı altında yürütülen bu ilim düşmanlığı, İslam'a ve insana ihanetin en tehlikelilerinden biridir.
Namaz kılmak, oruç tutmak İs­lam'ın şartıdır da yalan söylememek, çalışmak, yetim
hakkı yememek, kamunun haklarına tecavüzde bulun­mamak, cana kıymamak, zina etmemek, gıybetten uzak
durmak... İslam'ın şartları değil midir?
İslam dünyasının çöküş sürecine giriş sebeplerinin başında, ilimleri kutsal olanlar-olmayanlar ayrımına tabi tutan zihniyetlere teslim olup din bilimleri dışındaki bilimlere sırt dönmesi veya o ilimlerle gereğince ilgilenmemesidir.
...Ama ne yazık ki İslam ülkelerinde hayat, tarih boyunca bu tevhit ilkesinin dışına seyretmiş ve yüzlerce tartışılmaz kişi ve kitap vücut bulmuştur.
Kur'anın abdestsiz elle tutularak okunmasını mekruh veya haram gören anlayışların tümü Yahudi geleneğinin kutsal kitapların okunmasına ilişkin tutumunun etkisi altında kalmıştır.

Tüm Alıntılar