image description

İslam Sosyalizmi

Mustafa Sıbai , Yaşar Nuri Öztürk

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:İslam Sosyalizmi
  • Baskı Tarihi:Mart 2010
  • Sayfa Sayısı:479
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789756779514
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sibaî (ölüm. 1964)
Sosyalizmi, bütün peygamberlerin ortak mesajlarından biri ve 'İslam akidesinin bir parçası' olarak gören Sibaî, fikir ve siyaset mücadelesinin merkezine bu fikri koymuştur. Sibaîye göre, Hz. Muhammed'in sünneti tarihin ilk ve en muhteşem sosyalizm denemesidir.

Mustafa Sibaî 1915 yılında Suriye'nin Humus kentinde doğdu. Babası Fransızlara karşı savaşanlardandı. 1930 yılında liseden mezun oldu ve tahsiline devam etmek üzere Mısır'a gidip Ezher'e girdi. Kulliyyetü Usuliddin'den mezun olduktan sonra 'Sünnetin Teşrîdeki Yeri' konulu doktorasını yaptı.

1950 yılında Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu. Aynı üniversitede bir ilahiyat fakültesinin kurulmasına öncülük etti ve kurulan bu fakültenin ilk dekanı olarak atandı.

1949-54 yılları arasında Kurucu Meclis'e mebus seçildi. Suriye Anayasası'nı hazırlayan dokuz kişiden biridir. Filistin harbi patlak verince bütün Suriye topraklarını baştan sona dolaştı ve halkı savaşmaya teşvik etti. Halk ve aydınlar arasında yaygın bir şöhrete kavuştu.

1947'de 'el-Menâr' gazetesini, aynı sene 'el- Müslimûn' mecmuasını çıkardı. 1958'de bu mecmuanın ismini 'Hadâretü'l-İslam' olarak belirledi. İşçilerin maddi ve manevi kalkınmaları için büyük gayretler sarfetti. Onlar için gece okulları açtırdı. İşçilere son derece yakındı. Köylere sık sık gider, bütün Suriye'yi, dolaşır halkın dertlerini, ihtiyaçlarını bizzat tespit edip Meclis'e getirirdi.

Hayatının son günlerine kadar üniversitede konferanslar vermeğe devam etti. Ölümünün ardından Pakistan, Suriye, Lübnan ve Mısır'da ihtifaller düzenlendi; Hasan Nedvî, Muhammed Ebu Zehre, Mevdûdi, Mustafa Zerka ve Malik bin Nebi gibi çağdaş İslam düşünürleri onun çeşitli cepheleri hakkında bildiriler yayınladı.

Mustafa Sibaî yirmi küsur eser vermiştir; en önemlileri şunlardır:
1. İslam Sosyalizmi,
2. Mukayeseli İslam Hukuku (3 cilt),
3. Sünnetin Teşrîdeki Yeri,
4. İslam Açısından Din ve Devlet,
5. İslam'da Savaş ve Barış Hükümleri

İslam Sosyalizmi Alıntıları

Baba, küçük yavrulara baktığı gibi, tahsil etmekte olan çocuğuna da, tıpkı küçük çocuklarına baktığı gibi bakmakla yükümlüdür. İsterse çocuğun başka yerden geliri olsun. İmkanı olan baba böyle bir çocuğun giyim, yeme, ikamet etme gibi ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Hayat, yemekten, beden elbiseden üstün değil mi? Şu göğü dolduran kuşlara bakın. Onlar ne ekiyor, ne biçiyor, nede depoluyorlar... Yarın için asla kaygılanmayın.
Matta 6/24-34
"Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların tümü toplu halde mutlaka iman ederlerdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın?" [Yunus,99]
Marx, 'Cebrailsiz kitap getiren bir düşünür' yani bir nevi peygamberdir.
İsa şöyle dedi: ' Eğer kamil insan olmak istiyorsan git ve malını satıp yoksullara dağıt.

Matta 19/21-22

Tüm Alıntılar