image description

Kur'an-ı Kerim Meali

Yaşar Nuri Öztürk , Yaşar Nuri Öztürk

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:Kur'an-ı Kerim Meali
  • Alt Başlık:Türkçe Çeviri
  • Baskı Tarihi:2000
  • Sayfa Sayısı:631
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789756779194
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Hamd olsun o Allah'aki, Kur'an'ı insanlık dünyasına indirdi. Salat ve selam olsun O Peygamber'e ki, Kur'an-ı insanlığa tebliğ edip bilirdi. Allah indirmesiydi, inmezdi; o Resul bildirmeseydi, bilinmezdi. Rahman, rahmetiyle öğretti Kur'an'ı; onunla iyiye ve güzele kılavuzladı insanı. Yozlaşmamışsa insan, bozulmamışsa iman, kirletilmemişse irfan, Hakk'a ve doğruya götürmede yeterli olacaktır Kur'an.

Kur'an-ı Kerim Meali Alıntıları

Cahillerden biri olmaktan Allah’a sığınırım.
Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, Ve bizi ateş azabından koru.
İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.
Ey iman sahipleri! Size ne oldu ki, “Allah yolunda seferber olun” denilince yere çakılıp kaldınız. Âhiretten vazgeçip iğreti hayata mı razı oldunuz? O iğreti hayatın nimeti âhiret yanında pek azdır.
Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.

Tüm Alıntılar