image description

Kur'an'ı Nasıl Anladılar

Abdullah Yıldız

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:Kur'an'ı Nasıl Anladılar
  • Baskı Tarihi:Mart 2016
  • Sayfa Sayısı:224
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789753523073
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Hiç kuşku yok ki, vahyin bizzat muhatabı olan Allah Rasuiü (s.) ile birlikte, vahyin nazil oluşuna tanıklık eden, Kur'an ayetlerinin adeta gökten yağmur yağar gibi sağanak sağanak indiği ortamı teneffüs eden ilk nesillerin Kur'an'ın mesajlarını okuyup algılamaları ve Rabbimizin Kitab-ı Kerim'inde ebedileştirdiği üzere "semi'na ve eta'na: işittik ve itaat ettik" şuuruyla hemen uygulayıp hayatlarına aktarmaları, Kıyamet'e kadar gelecek tüm nesillere model oluşturacak ölümsüz ve eşsiz tecrübeler niteliğindedir. Onlar, ahlakı Kur'an olan Hz. Peygamber'! (s.) "en güzel örnek" kabul ederek "yaşayan Kur'an/ar" oldular. RasulOllah (s.) ve kutlu ashabı, Kur'an'ın hayata ve tarihe müdahale eden eli, konuşan dili, yaşayan bedeni oldular.

Elinizdeki kitapta, Allah Rasulü ve ashabının Kur'an'ı nasıl anladıklarına dair örneklere yer verilerek; konuyla ilgili ayetler, hadisler ve örneklikler, elden geldiğince sınıflandırılmaya ve bu bilgilerden hareketle Kur'an'ı onlar gibi anlamanın yol ve yordamı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Kur'an'ı Nasıl Anladılar Alıntıları

Müslümanlar, giderek Kur’ân’ı düşünüp anlamak ve uygulamak için değil de teberrüken okumaya ve ezberlemeye başladılar. Kitab-ı Mübin’i sadece sevap için terennüm eder oldular. O’nu ölülerin ardından okunan bir dua kitabı, bir mukabele kitabına indirgediler.
Ey Kur'an ehli! Kur'an sizin kalbinize ne gibi bir tohum ekti? Biliniz ki yağmur yeryüzünün baharı olduğu gibi, Kur'an da müminin baharıdır.'
İlk nesiller için Kur'an-ı Kerim, Allah'tan gelen mektuplar mesabesinde idi. Bir mektubu okumak ama anlamamak ne kadar anlamsız bir hareket olur.

Tüm Alıntılar