image description

Kur’an’ı Nasıl Okudular

Abdullah Yıldız

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:Kur’an’ı Nasıl Okudular
  • Baskı Tarihi:Mart 2016
  • Sayfa Sayısı:228
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789753522960
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Hiç kuşku yok ki, vahyin bizzat muhatabı olan Allah Rasuiü (s.) ile birlikte, vahyin nazil oluşuna tanıklık eden, Kur'an ayetlerinin adeta gökten yağmur yağar gibi sağanak sağanak indiği ortamı teneffüs eden ilk nesillerin Kur'an'ın mesajlarını okuyup algılamaları ve Rabbimizin Kitab-ı Kerim'inde ebedileştirdiği üzere "semi'na ve eta'na: işittik ve itaat ettik" şuuruyla hemen uygulayıp hayatlarına aktarmaları, Kıyamet'e kadar gelecek tüm nesillere model oluşturacak ölümsüz ve eşsiz tecrübeler niteliğindedir. Onlar, ahlakı Kur'an olan Hz. Peygamber'! (s.) "en güzel örnek" kabul ederek "yaşayan Kur'an/ar" oldular. RasulOllah (s.) ve kutlu ashabı, Kur'an'ın hayata ve tarihe müdahale eden eli, konuşan dili, yaşayan bedeni oldular.

Elinizdeki kitapta, Allah Rasulü ve ashabının Kur'an'ı nasıl anladıklarına dair örneklere yer verilerek; konuyla ilgili ayetler, hadisler ve örneklikler, elden geldiğince sınıflandırılmaya ve bu bilgilerden hareketle Kur'an'ı onlar gibi anlamanın yol ve yordamı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Kur’an’ı Nasıl Okudular Alıntıları

Doğrudan doğruya Kuran'dan alıp ilhamı;
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.
Kur'an'ın taşıyıcısı, İslam bayrağının taşıyıcısıdır.
Müslümanlar Kuran'dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler.
Şiir söyler gibi Kur'an okumayın; O'nun incelikleri üzerinde durun; kalbinizi O'nunla harekete geçirin.
"Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara
gerçek anlamda egemen olamayız. Ne yapıp etmeli; ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'ân'dan soğutmalıyız."

Tüm Alıntılar