image description

Maun Suresi Böyle Buyurdu

Yaşar Nuri Öztürk

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:Maun Suresi Böyle Buyurdu
  • Alt Başlık:Din Maskeli Zulme Tanrı'nın Vuruşu
  • Baskı Tarihi:Nisan 2011
  • Sayfa Sayısı:438
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789756779576
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün sarsıntı yaratacak eseri!

Bu kitap, şu 6 soruya Kur'an'ın verdiği cevapları gündem yapmaktadır:

- Kamunun haklarını yiyenlerin din açısından durumları nedir?
- Halkı soymayı kolaylaştırmak için dini, namazı, niyazı araç yapanların din açısından durumları nedir? 
- İbadetlerine riya bulaştıranların din açısından durumları nedir? 
- Kitleleri, ne dediğini anlamadan ibadet etmeye zorlayanların durumu nedir? 
- İlk 4 soru bağlamında Türkiye'nin durumu nedir? 
- İlk 4 soru bağlamında dünyanın durumu nedir? 

Bu kitap, genelde dünya düşünce tarihinde, özel olarak da İslam düşünce tarihinde bu soruların Kur'ansal cevaplarını açık bir biçimde veren ilk kitaptır. Bu kitabı okumadan İslam'dan söz etmek, öyle sanıyoruz ki, küresel kapitalizm ve emperyalizmin hizmetine uyarlanmış "Ilımlı İslam" adlı sömürge dininden söz etmenin ötesine geçemeyecektir.
(Tanıtım Bülteninden)

Maun Suresi Böyle Buyurdu Alıntıları

Tarihe bakın: Allah ile aldatmaya dayanan engizisyon zulmü, yüzyıllar sürmüştür; inkara dayanan komünizmin zulmü ise sadece yetmiş beş yıl.

Bir gerçek daha var: İnkar ile aldatmayı esas alan komünizm yetmiş yılda tükenmiştir ama parasının üstüne "Sadece Tanrı'ya güveniriz biz!" yazarak insanlığı aldatan kapitalist Firavunluğun imparatorluğu ABD, öyle yetmiş seksen yılda bitecek gibi değildir. Ortadoğu'daki "müslüman" nüfus kağıtlı işbirlikçileri ve eşbaşkanları yanına aldıktan sonra bitiş ihtimali daha da azalmıştır. O halde Kur'an'ı bir kez daha dinleyelim:

"Dikkat edin; aldatan sizi Allah ile aldatmasın!"
... Kur'an hayatın kitabıdır. Hayatın kitabı olmanın zorunlu sonucu, insan haklarının kitabı olmaktır. Kur'an' ı, eğer geleneksel prangalardan kurtularak okursanız görürsünüz ki, o, insan haklarının kitabıdır. İnsan haklarını bir biçimde ihlal edenler Kur'an'ın mensubu ve mümini olamazlar.
Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mani değildir.
Aydınlanmanın, aklı işletmenin, özgür düşüncenin omurgası 'anlayarak okumak' tır.
Üstat Abduh şöyle devam ediyor:
"Riya iki kısımdır:
1. Nifak riyası ki, bunun esası bir şeyi insanlar görsün diye
yapmaktır.
2 . Adet riyası ki, bunun esası da bir şeyi, onun amacını, özünü,
sımnı göz ardı ederek öylesine yapmaktır.
"İbadetin amacı olan kudrete yaklaşmak gayesi bu
riyakarlar için bahis konusu değildir. İnsanların çoğunun
düştüğü riya bu türdendir. Bu tür salatların Allah rızası ile
bir alakası yoktur. Hz. Peygamber şöyle demiştir:
"Salatı kendisini kötülüklerden, çirkinliklerden alıkoymayan
bir kişinin o salatı Allah'tan uzaklaştırma dışında hiçbir
işe yaramaz. Böylesi salatlar, ıslak bir bez gibi dürülüp
kılan kişinin suratına çalınır." (Reşit Rıza, Tefsiru'l-Menar,)
Demek ki, riyanın değişik alt başlıkları olabilir: Şirk, münafıklık,
menfaatçılık. Değişmeyen şu ki, riya asla bir mert
tavır değildir; ikiyüzlülük ve kahpelik türüdür. Riyakar bu
kahpeliği bazen şirk olarak öne çıkarır, bazen nifak, bazen de
çıkarcılık.
Riya, Allah'ın yanına-yöresine yedek ilahlar koyarak
Allah'ta olması gereken gücü onlar arasında paylaştırır.
Nitekim bu sureyi tefsir eden bütün müfessirler bu surede
bahis konusu edilen riyanın şirk türlerinden biri olduğunda
ittifak etmişlerdir. Sonuç şudur:
Maun suresinin önümüze koyduğu tip, genel çerçevesiyle
müşrik tiptir, münafık tip değil. Özel çerçevede ise müşriklerin
en tehlikelisi olan mürai tiple karşı karşıyayız.
Demek oluyor ki, Maun suresi, Kur'an'ın insanlık için en
büyük tehlike gördüğü bir tipi tanıtmakta, insanlığı bu süper
şerir tipe karşı uyarmakta ve teçhiz etmekte.

Tüm Alıntılar