image description

Yusuf'un Üç Gömleği

Abdullah Yıldız

Kitap Detayları

  • Kitap Adı:Yusuf'un Üç Gömleği
  • Baskı Tarihi:Ocak 2015
  • Sayfa Sayısı:120
  • Kitap Tipi / Format:Karton kapak
  • ISBN:9789753522328
  • Kitap Dili:Türkçe
  • Ülke:Türkiye
Biz, bu çalışmamızda; insanlık tarihinin en güzel, en hayırlı insanlarından Hz. Yusuf'un (a.s) güzelliklerle dolu kıssasını, bugünün dünyasında yaşayan müminler olarak günümüze taşımaya gayret edeceğiz. Bunu da Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının üç önemli aşamasına işaret eden simgesel üç gömlek ekseninde çerçevelemeyi deneyeceğiz. Hz. Yusuf'un çocukluk dönemini hatırlatan kanlı gömleğinin onun mazlumiyet ve mağduriyetini simgelediğini, delikanlılık dönemini özetleyen arkası yırtık gömleğin onun iffet ve ismetini simgelediğini, olgunluk ve iktidar dönemini işaret eden son gömleğinin yani kardeşleri vasıtasıyla babası Yakub'a gönderdiği "Yusuf kokulu" gömleğin de onun istikrar ve istikametini simgelediğini düşünerek bu güzel kıssadan günümüz için, günümüzün Genç Öncüleri için dersler çıkarmaya çalışacağız.

Yusuf'un Üç Gömleği Alıntıları

Bazı İslami kitaplarda bile anlatılan ve Züleyha’yı ( ki kurandaki ayetlerde adı bile geçmez o/kadın diye anılır) ‘zavallı bir aşk tutkunu ve mağduru’ olarak takdim eden, ayet ve hadislerde asla söz edilmediği halde onu ‘Yusuf’un aşkından gözleri kör olan, ihtiyarlayan, ama Yusuf’un bir duasıyla tekrar eski güzelliğine kavuşan, nihayet onunla evlenip muradına eren bir örnek aşık gibi kutsayan yaklaşımları yanlış ve son derece tehlikeli buluyoruz.
Elbette hayâ sahibi olmayan takvâ sahibi de olamaz...Allah'tan korkup çekinmeyen kuldan da utanmaz,çekinmez.Ahmet Rıfat merhum,Tasvir-i Ahlak adlı eserinde,"Utanmıyorsan dilediğini yap" nebevi hadisinden söz eder.Allah'tan hayâ etmeyen kimden hayâ eder!?...
"Ey iman edenler!..İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın,günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın.Allah'tan korkun.Çünkü Allah'ın azabı çetindir." 《Maide 5/2》
Kuşkusuz Allah,yardımı yalnızca kendisinden bekleyen mazlum ve mağdur kullarına bir çıkış yolu gösterecektir.

Tüm Alıntılar