Yüksel Özoğuz

Yüksel Özoğuz

1938 yılında Sinop'ta doğdu. Tüm öğrenim hayatı, ilkokul dahil, İstanbul'da geçti. İstanbul Kız Lisesi'nden sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümlerinde devam etti. Yüksek öğrenimden sonra çeşitli çalışmaları doğrultusunda altı yıla yakın bir süre yurt dışında, Almanya, Fransa ve Avusturya'da bulunmuştur.

1963 yılında "Die Landschaft in den Gedichten von Stefan George" adlı bitirme teziyle Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra, 1964 yılında asistan olarak göreve başladı. 1974 yılında "Max Frisch'in Romanlarında İnsan ve Hayat Sorunu" adlı tez çalışmasıyla doktora unvanını, 1981 yılında "Ingeborg Bachmann'da Karşıtlık İlkesi" adlı çalışmasıyla doçent unvanını aldı. 1989 yılında "Alman Romantizminde Kadın ve Sevgi Anlayışı" adlı çalışmasıyla da profesörlüğe yükseldi. Uzun süre Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari bir görev de üstlendi.

Romantik Dönem Alman Edebiyatı, 17-20. yüzyıl Alman Şiiri, Sanat ve Sanatçı Sorunu, 19-20. yüzyıl Avusturya Edebiyatı gibi konular özel ilgi ve uzmanlık alanlarını oluşturan Hikmet Yüksel Özoğuz, 20 Aralık 2010 tarihinde vefat etti.

Yüksel Özoğuz Sözleri

Yüksel Özoğuz Kitapları